Dividing Head Calculator 4.0
Tải về

Dividing Head Calculator 4.0

Dividing Head Calculator là một chương trình để trợ giúp kỹ sư cơ khí và học sinh
Bình chọn của bạn:
Phiên bản mới nhất:
4.0.0060 Xem tất cả
Công ty phát triển:
Stephen O'Reilly
Screenshots
1 / 2
Giải thưởng (1)
Show all awards
Software Informer Virus Free award
Shareware
Tải về

Dividing Head Calculator là một chương trình đơn giản để trợ giúp kỹ sư cơ khí và học sinh.
Được thiết kế để giúp đỡ bố của nó với cái tính cắt thay số toothed bánh xe. Tất cả những gì anh cần làm là vào một giá trị của tổ chức và nhấn vào cái tính nút Này...... Viện cô có tất cả chi tiết anh cần thiết với những hiệu quả nhất dùng đĩa và hóa.
Sư đoàn = số của sư đoàn anh cần trong xong việc rồi.
Đĩa = số lỗ trong chọn tròn nào cần thiết chia / đang tạo chỉ mục cho đĩa.
Hóa = bao nhiêu hoàn toàn hóa mỗi division.
Cái lỗ = bao nhiêu thêm lỗ để quay đầu mỗi division.
Độ = bao nhiêu độ công việc sẽ quay mỗi division.

Bình luận

3.8
Rating
6 votes
5 stars
2
4 stars
2
3 stars
1
2 stars
1
1 stars
0
User

Bình chọn của bạn:

Gợi ý

  • Dividing head calculator
  • Program dividing head
  • Online dividing head calculator
  • Dividing head calculator software
  • Dividing head calculator for win 10
  • Dividing head calculator 2004 for pc
  • Dividing head calc